Антикорупционен фронт

Истината ще ни направи свободни

Антикорупционен фронт (АКФ) е неправителствена организация. Идеалната цел на организацията е да се включи в противодействието на корупцията във всички нива на българското общество. Убедени сме, че корупцията в политиката, медиите и бизнеса е основна причина за ниския жизнен стандарт в България, първите места в класациите за липса на правов ред и законност, както и за подриването на държавността в страната.

Нашите задачи са:

  • да съдействаме на гражданите, които са станали жертва на корупция;
  • да разследваме злоупотреби с публични и бюджетни средства, обществени поръчки и български и чуждестранни фондове;
  • да изобличаваме нерегламентирано финансово подпомагане на медии, НПО и обществени процеси;
  • да разследваме престъпления извършени от политици, длъжностни лица и журналисти;
  • да разследваме съмнителни бизнес сделки и натрупването на икономическа мощ у малък кръг лица;
  • да извършваме мониторинг и да сезираме компетентните органи при натрупването на факти и доказателства за престъпления;
  • да предлагаме законодателни промени, които да спомогнат справянето с корупционните практики.

За изпълнението на тези задали АКФ разполага с екип, чиито богат опит е свързан с дългогодишна работа в държавни институции (на изборни длъжности и чрез назначения), средства за масово осведомяване и бизнес. Убедени сме, че богатият опит, който екипът ни притежава, е гаранция за компетентността ни върху широк обхват от казуси. Основните принципи, от които екипът ни се води, са: безпристрастност, компетентност, спазване на законността, моралът и етиката.

Като граждани можете да подадете сигнал за корупция

Сигналът стига до нас и ние се зезираме веднага

Ние ще проведем разследване по вашия сигнал

Ще докажем информацията за корупцията с факти и данни

Ще уведомим отговорните институции и медиите

С ваша помощ изпълняваме дълга си на граждани на Република България

Сигнал за корупция

Можете да напишете инициали или да останете в анонимност
Добре е да оставите валиден Email, за да можем да се свържем с Вас относно детайли по сигнала.
Моля, опишете максимално подробно случая на корупция, участниците в него, отговорните институции и последиците от беззаконието.